Kiko Loureiro – Tornado of Souls – Guitar Tab Lesson

This pack contains:

 • Full Pdf Tab + Notation;
 • 3 Speed Backing Tracks
  • 197 Bpm
  • 149 Bpm
  • 99 Bpm
 • 3 Speed Animated Tabs Videos:
  • 197 Bpm
  • 149 Bpm
  • 99 Bpm
 • Guitar Pro Files:  5, 6 and 7;